FRANCHISING

Ürünler tamamen ana firma tarafından üretilir. Franchise alan taraf, Kafes Fırın’ın ticari markası işaretleri altında hizmet sunar. Franchise alıcısı yatırım yapar ve işlemlerde aktif rol oynar. Franchisor’ın (franchise veren) Franchisee üzerinde kullandığı denetleme gücü, ikisi arasındaki bağlayıcı sözleşmedir.
• Bayi de çalışacak olan personelin işe alma ve eğitim sürecinde Kafes Fırın’ın kendi tekniği kullanılmalıdır.
• Reklam kampanyaları Kafes Fırın aracılığı ile tasarlanır, düzenlenir ve kontrol edilir. Kafes Fırın, reklamı geliştirir ve reklam, promosyon programlarının maliyetlerini franchise alan ile paylaşır.
• Tüm giderler için doğru kayıtlar tutmak yeni iş sahiplerinin öğrenmeleri gereken önemli bir işlemdir. Doğru kayıt tutarak yılsonunda vergi yükü ciddi oranda hafifletilebilir. Doğru kayıt ancak irsaliyeler, günlük iptal edilen yemek çekleri, tediye makbuzları gibi belgelenen giderlerle ilgili uygun belgeleme işlemlerinin kullanılmasıyla tutulur. Uygun biçimde doldurulmuş gider belgeleri muhafaza edilmeli ve gider defterindeki mevzuata uygunluk göstermelidir. 
• Özellikle başlangıç aşamasında bir muhasebeciye ya da bir danışmana başvurmak tavsiye edilir. Vergi kanunlarına uymamanın idari ve hukuki cezaları mevcuttur ve Türkiye bakımından vergi ile ilgili problemlerin, şirket ile ilgili olsa dahi şahsi malvarlığı ile sorumluluk doğurabileceği unutulmamalıdır. 
• Bu kılavuz haricinde, İş kanunu, Borçlar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Hıfzıssıhha Kanunu açısından da yükümlülükler olduğu unutulmamalıdır. 
Franchising Avantajları:

• Var olan başarılı bir markayı ve bu başarılı teknikleri kullanacak olmak,
• Var olan bir know-how işleme sürmek,
• Müşteri profili hazır bir markayı işleme sürmek,
• Ürünlerin ana firma tarafından hazırlanıyor ve ürün kalitesi riskini azaltıyor olması,
• Tasarım, dekorasyon ve iç mimarinin ana firma tarafından hazırlanıyor olması,
• Tedarikçilerin ana firma tarafından belirlenmiş olması ve ürün kalitesi riskini azaltıyor olması,
• Reklam kampanyalarının ana firma tarafından hazırlanıyor olması,
• Personel eğitimin ana firma tarafından sağlanması ve ana firmanın personel alımında ideal olanın önerisini yapması, 
• Ana firmanın verdiği reklam ve pazarlama desteği,
• Ana firmanın fizibilite analizi desteği,
• Ana firmanın sürekli olarak bilgi ve danışma desteği,
• Ana firmanın sürekli olarak yaptığı AR-GE’den yararlanacak olmak, 
• Kendi işini kurmanın verdiği riskleri azaltıyor olmak.
Franchising Objektifleri:

• Aylık gelirlerde artış görebilmek,
• Yıllık satışlarda %3-%7 arası bir artış görebilmek,
• İlk çeyrek yılda kar elde edebilmek,